ADR / TRANSPORT MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nasza oferta obejmuje transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Wszystkie przewozy wykonujemy zgodnie z zasadami międzynarodowej konwencji ADR oraz innych aktów prawnych dotyczących tego typu transportów, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów BHP oraz o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.